משלוח: 

אספקת המוצר תתבצע באמצעות דואר רשום עד 21 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת הסופר.

במקרה שהמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 21 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת הסופר, הסופר ידאג לבצע משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת.

קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר, בתיאום מראש לאחר קבלת אישור בדבר ביצוע ההזמנה והצגתו, בימי עבודה בלבד ובשעות המקובלות.

הסופר אינה אחראי לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שייגרם לרוכש או למי מטעמו עקב איחור או עיכוב באספקת המוצר אינו מקנה זכאות לפיצוי או סעד כלשהו מהסופר או מי מטעמו. הסופר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצר או שירות באתר.

במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש, או טעות בכל דבר או עניין אחר, יהיה הסופר רשאילבטל את הרכישה של המשתתף.

ביטול עסקה דרך האתר:

ביטול עסקה דרך האתר ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על ביטול עסקה תימסר לסופר באחת מהדרכים הבאות:

בטלפון שמספרו : 0522593142

בדואר אלקטרוני: [email protected]

בעת ביטול עסקה עקב פגם בספר, עקב אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן, או עקב אי אספקת הספר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר ללסופר על חשבונו.

בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעל על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. הספר יוחזר לסופר על חשבון הלקוח.

בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי שהספר יתקבל אצל הסופר.

אבטחת מידע ופרטיות:

הסופר מקפיד לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר, ונוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמסר הלקוח.

הסופר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.